Xoves 10 setembro de 2009 • 23:00 h Música | ANT: 7,00 € / BILL. 9,00 €:

Descemer & Kelvis 8A (Cuba)

Descemer Bueno e Kelvis Ochoa son coñecidos entre outras cousas por compoñer a banda sonora da película “Habana Blues”, pola cal no ano 2007 lles deron o Goia pola mellor música. Fai un ano gravaron a banda sonora dunha película rodada en Chiapas chamada “Corazón del Tiempo”. Entre o seu percorrido musical están grupos como “Estado de Animo”, “Siete Rayos” ou “Columna B”. Descemer Bueno é un dos pioneiros do movemento de hip-hop cubano da última década, e Kelvis Ochoa destaca por compoñer para Raimundo Amador, Tomasito e Beatriz Márquez entre moitos outros. <(p>

Visita a web de Descemer & Kelvis 8A