Mércores 28 xullo de 2010 • 22:00 h Teatro

Life is a paripé (Teatro, Galicia)

Life is a Paripé: 75 minutos de humor dividido entre 11 escenas e pico, multiplicado por 2 intérpretes masculinos sumados a 1 intérprete femenina dá como resultado: 33 por cento de música máis 33 por cento de teatro máis 33 por cento de cachondeo, o que dá un total final de 100 por cen de paripé.

Intérpretes: César Goldi Iolanda Muiños Mos

Escrita e dirixida por: Jose Prieto

AFORO LIMITADO

http://lifeisaparipe.blogspot.com