Domingo 26 xuño de 2011 • 21:30 h Títeres | 6 € ant / 8 € taq. (AFORO LIMITADO!!)

Tanxarina Títieres: Titiricircus (Títeres, Redondela)

Trátase dunha lembranza fantástica e festiva do grande circo de carpa alta e bicolor: a historia de dous vellos traballadores daquel circo que lembran agora as glorias do seu pasado na pista. Nun permanente xogo participativo co público, van aparecendo os números máis importantes de aquel vello circo xa desaparecido: o home máis forte da Península Ibérica, o malabarista máis divertido do mundo…

http://www.tanxarina.es/indexgalego.html